پیروزی پرگل درلیگ برتر فوتسال جوانان برتر استان

پیروزی پرگل درلیگ برتر فوتسال جوانان برتر استان
بهمن 22, 1400
39 بازدید

مبل کریمی 5    –   ستارگان آریایی  0

گلها:
امیر حسین علی محمدلو
علیرضا محمود خانی
امیر محمد شیرکوهی
محمد اردمه2گل