مبل کریمی قلب تپنده فوتسال استان البرز

   
   

 


 

آخرین اخبار آکادمی باشگاه

جدول بازیها

 

جدول لیگ دسته اول گروه الف

ردهتیم هابازیامتیاز
1 لبنیات ارژن شیراز 14 32
2 سن ایچ ساوه 14 24
3 آتلیه طهران قم 14 24
4 پاس قوامین تهران 14 21
5 مبل کریمی البرز 14 18
6 استقلال ماهشهر  14 16
7 شهروند نکا 14 12
8 شهروند کاشان 14 6

 


لیگ دسته اول امید گروه یک

ردهتیم هابازیبردامتیاز
1 کوچک تبار قزوین 4 4 12
2 لبنیات ارژن شیراز 4 3 9
3 مبل کریمی البرز 4 1 4
4 سرخ پوشان همدان  4 1 4
5 علم و صنعت امشهد 4 0 0

 

 

آخرین اخبار باشگاه

شروع تمرینات باشگاه فوتسال مبل کریمی البرز در سال 1396

شروع تمرینات باشگاه فوتسال مبل کریمی البرز در سال 1396

باسلام وصلوات برمحمد و آل محمد  باشگاه مبل کریمی در ششمین سال حضور پررنگ در فوتسال استان البرز و ...

برنامه مسابقات لیگ 1

اوقات شرعی

آیین نامه انضباطی باشگاه

آئین نامه انضباطی باشگاه فرهنگی ورزشی مبل کریمی

الف- آئین نامه انضباطی: 

مجموعه مقرراتی است که منطبق با قوانین و مقررات فیفا، فدراسیون فوتبال ج.ا.ا و نیز قراردادهای منعقده باشگاه فرهنگی ورزشی مبل کریمی با بازیکنان، مربیان، سرپرستان و مشاورین و سایر دست اندرکاران تهیه گردیده تا نسبت به انواع تخلف‌ها، تنبیهات و تشویقها برای افراد فوق تصمیم‌گیری گردد.

ب- مسابقه:

منظور از مسابقه اعم از کلیه مسابقات رسمی داخلی، خارجی و بازیهای دوستانه داخلی و بین‌المللی می‌باشد.

ج- زمان مسابقه

منظور از زمان مسابقه شامل زمانی است که تیم ورزشی وارد محدوده ورزشگاه محل مسابقه شده تا زمانی که محدوده ورزشگاه را پس از پایان مسابقه ترک می‌نماید.

د- زمان حضور در اردو و تمرینات

منظور از تمرین و اردو شامل زمانی است که تیم‌های ورزشی جهت انجام تمرینات براساس تشخیص مسئولان ذیربط وارد اردوی دسته‌جمعی گردیده و یا جهت تمرین و آمادگی وارد محدوده ورزشگاه می‌شوند.

ماده ۲- اهـداف

-  رعایت اصول و مبانی اخلاق اسلامی

-  رعایت اصول ورزشی در کلیه میادین

-  احترام به مفاد قرارداد فی مابین باشگاه و طرف دیگر

-  ایجاد نظم و انضباط در محیط کار، تمرینات، اردوها و مسابقات

فصل دوم:  کمیته انضباطی و صلاحیت آن

 بخش الف:  وظایـف

 ماده۳-  کمیته انضباطی برای انجام وظایف زیر تشکیل می‌گردد:

الف-رسیدگی به تخلفات احتمالی کلیه افرادی که به نوعی توسط انعقاد قرارداد با باشگاه در تیم‌های ورزشی همکاری دارند.

ب‌- تحقیق و بررسی تمام ادله، شواهد موجود جهت رسیدن به رأی مطلوب

ج- تطبیق رفتار گزارش شده با مفاد آئین نامه انضباطی

د-  صدور رأی و ابلاغ آن به مدیر عامل جهت اجراء

تبصره ۱-  کمیته انضباطی به صرف عدم صراحت و یا سکوت در مواد آئین نامه در مورد نوع تخلف گزارش شده، نمی‌تواند صدور رأی را به تاخیر بیندازد در چنین شرایطی با توجه به روح آئین نامه تصمیم‌گیری خواهد شد.

تبصره۲-  تمام تصمیمات کمیته انضباطی لازم است صورتجلسه و به امضاء اعضاء رسانده شود.

ماده۴-  اعضاء کمیته انضباطی به شرح زیر از سوی مدیرعامل تعیین می‌شوند:

الف- معاون ورزشی باشگاه یا نماینده مدیر عامل بعنوان رئیس جلسه

ب‌- سرپرست تیم در همان رده بعنوان عضو

ج- مدیر فنی تیم مربوطه بعنوان عضو

د-  مشاور حقوقی/ ورزشی باشگاه بعنوان دبیرجلسه

ه‍-  یک نفر به انتخاب مدیر عامل بعنوان عضو

ماده۵-  حکم کمیته انضباطی به محض صدور لازم الاجرا است مگر آنکه فرد از شورای عالی تقاضای فرجام خواهی کرده باشد.

ماده ۶-  مدیر عامل می‌‌تواند دستور فرجام خواهی بدهد یا موقتاً رأی را مسکوت نگهدارد.

 بخش ب:  صلاحیت کمیته انضباطی

ماده ۷-  کمیته انضباطی می‌تواند به تخلفات افراد زیر رسیدگی کند:

الف- بازیکنانی که در هر رده با باشگاه دارای قرارداد رسمی می‌باشند.

ب‌-  مربیانی که به هر شکل و روش با باشگاه قرارداد دارند.

ج-  پزشکان، فیزیوتراپها و عوامل ویژه درمان تیم‌ها که قرارداد آنها همچنان معتبر است.

د-  کلیه سرپرستان ومدیران تیمها ومشاورین در هر رده

ه‍-  عوامل تدارکاتی تیمها در هر رده

ماده ۸-  این تنبیهات توسط کمیته انضباطی اعمال می‌گردد:

الف-  تذکر کتبی برای مراعات اصول و موازین باشگاه و درج در پرونده

ب‌- جریمه نقدی به اقتضاء موضوع

ج-  کسر حقوق ماهیانه و وجوه مندرج در قراردادهای رسمی

د-  محرومیت از تمرینات و مسابقات

ه‍-  معرفی به شورایعالی انضباطی در موارد حاد

تبصره۱-  تصمیمات اتخاذ شده بلافاصله به اجراء درخواهد آمد، مگر آنکه فرد تقاضای فرجام نماید که در آن صورت تا تشکیل جلسه شورایعالی انضباطی وی می‌تواند به فعالیت عادی بپردازد.

تبصره۲-  محرومیت‌های تا دو جلسه و جریمه‌های نقدی تا پانصد هزار تومان قابل اعتراض نمی‌باشد.

ماده۹-  کمیته انضباطی می‌تواند تا تشکیل جلسه فرد را تا اطلاع ثانوی محروم نماید ولی این مدت نمی‌تواند بیش از هفت روز باشد و بلافاصله پس از آن، جلسه کمیته انضباطی باید تشکیل شود.

بخش ج:  روش رسیدگی در کمیته انضباطی

ماده ۱۰-  مدیر عامل می‌تواند به طور یک جانبه تقاضای تشکیل جلسه نماید.

ماده ۱۱-  بر اثر گزارش واصله از کادر فنی- اعضاء کمیته انضباطی و هیأت مدیره می‌توانند تشکیل جلسه دهند..

ماده ۱۲-  با حضور سه نفر از اعضاء جلسات رسمیت می‌یابد به شرط آنکه رئیس کمیته یا نماینده مدیرعامل حضور داشته باشد.

ماده ۱۳-  جلسات کمیته انضباطی عندالزوم با حضور شاکی و یا فرد موردنظر صورت می‌گیرد اما با تشخیص رئیس کمیته بطور غیابی نیز تشکیل جلسه داده می‌شود اما در هر حال انتخاب شیوه رسیدگی در صلاحیت کمیته انضباطی است.

ماده ۱۴-  پس از شنیدن دفاعیات لازم است فرد اظهاراتش را بصورت مکتوب نیز ارائه می‌دهد و این کمیته ۲۴ ساعت فرصت دارد پس از رأی گیری تصمیم خود را اعلام نماید.

تبصره:  در صورتیکه صدور رأی مستلزم تحقیق بیشتر باشد می‌توان تا ۷۲ ساعت تصمیم گیری را به تعویق انداخت.

ماده ۱۵-  فردیکه حکم در مورد او صادر شده است می‌تواند تقاضای فرجام خواهی نماید مشروط بر آنکه ۴۸ ساعت کاری از تاریخ ابلاغ حکم به وی سپری نشده باشد.

فصل سوم:  شورایعالی انضباطی باشگاه

ماده ۱۶-  اعضاء شورایعالی انضباطی به شرح زیر می‌باشند:

الف- مدیر عامل بعنوان رئیس جلسه

ب‌- قائم مقام مدیر عامل بعنوان نایب رئیس

ج- مشاور حقوقی/ ورزشی باشگاه بعنوان دبیرجلسه

د- چهار نفر به انتخاب مدیر عامل

تبصره۱-  جلسات با حداقل سه نفر رسمیت می‌یابد منوط به آنکه یکی از افراد مندرج در بند الف یا ب در جلسه حاضر و ریاست آنرا بعهده داشته باشند.

تبصره۲-  مدیرعامل می‌تواند افرادی را بعنوان مطلع و خبره بدون حق رأی به جلسه شوراء دعوت نماید.

ماده ۱۷-  مصوبات شورایعالی انضباطی لازم‌الاجرا است و نمی‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد.

ماده ۱۸-  وظایف شورایعالی انضباطی به شرح زیر است:

الف-  جرح و تعدیل تصمیمات کمیته انضباطی باشگاه

ب‌-  بررسی مواردی که تقاضای تجدیدنظر شده است.

ج-  بررسی کلیه تخلفات احتمالی کارکنان امور مالی/ اداری/ تدارکاتی/ فرهنگی/ اقتصادی/ بازاریابی که در استخدام باشگاه هستند.

ماده۱۹-  این تصمیمات ممکن است در شورایعالی اتخاذ شود:

الف-محرومیت از کار و اخراج از باشگاه برای کارکنان غیر ورزشی و معرفی به مراجع قضایی در صورت صلاحدید

ب‌- جریمه نقدی و دستور عدم پرداخت حقوق به هر میزان

ج- قطع حقوق، پاداش و مابقی پیش پرداختها به بازیکنان و عوامل ورزشی و محرومیت آنها از دورهای خاص

 فصل چهارم:  تنبیهـات  

الف-  انواع تنبیهات

۱-  تذکر

۲-  توبیخ

۳-  جریمه نقدی

۴-  محرومیت

۵-  کسر حقوق ماهیانه

۶-  کسر بخشی از مبلغ کل قرارداد

۷-  اخراج از باشگاه

ب-  تنبیهات و جرائم بازیکنان و کادر فنی و پزشکی تیم‌های ورزشی

ماده ۲۰-  اعمال و رفتارهای مخالف شئون اسلامی، اخلاقی و عرفی که باعث زیان باشگاه نزد افکار عمومی شود از دو جلسه تا پنج جلسه محرومیت، کسر  حقوق ماهیانه و جریمه نقدی تا سی میلیون ریال را در برخواهد داشت ضمن آنکه در شرایط حاد می‌توان نسبت به کسر  مبلغ کل قرارداد وی و یا اخراج متخلف اقدام نمود.

ماده۲۱-  انجام هرگونه بازی خطرناک بصورت عمد در تمرینات به نحویکه سلامتی بازیکنان خودی را به خطر بیاندازد، تا دو جلسه محرومیت و کسر حقوق ماهیانه را در برخواهد داشت.

ماده ۲۲-  انجام هرگونه هیاهو و جنجال در بازیهای رسمی و دوستانه به نحوی که باعث دخالت کمیته انضباطی برگزار کننده بازیها شود، علاوه بر پرداخت هرگونه جریمه نقدی احتمالی از مطالبات آن فرد به حساب صادرکننده حکم. متخلف نیز به کسر کامل حقوق ماهیانه و تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌گردد.

ماده ۲۳-  اخذ کارت زرد غیر فنی که ناشی از رفتار غیر ورزشی فرد در زمین مسابقه باشد باعث جریمه تا ده میلیون ریال می‌باشد.

ماده ۲۴-  اخذ هر گونه کارت قرمز غیرفنی که ناشی از خطای شدید یا برخورد زننده باشد باعث محرومیت شود، برای هر جلسه محرومیت تجویز شده بازیکن باید ۵/۲ درصد از مبلغ کل قرارداد را بعنوان جریمه عدم حضور در مسابقات آتی پرداخت نماید.

ماده ۲۵-  هرگونه حمله به داور، کمک داور، داور ذخیره، نماینده فدراسیون و ناظر داوری، کادر تصویر برداری مسابقه و نیروهای حراست و پلیس و حمله به خبرنگاران، عکاسان و مسئولین مسابقه و گزارشگران بازی و عوامل برگزاری در صورتیکه منجر به ایراد ضرب و جرح شود، تا کسر  کل مبلغ قرارداد ، قطع حقوق ماهیانه و یا به اخراج از باشگاه رادر پی خواهد داشت

ماده ۲۶-  در موارد فوق که منجر به ایراد ضرب و جرح نشود فرد خاطی به کسر حقوق ماهیانه تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌گردد.

ماده ۲۷-  هرگونه توهین به اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل، می‌تواند باعث تعلیق بازیکن تا مدت دو ماه، کسر حقوق ماهیانه و یا کسر تا  وجوه مندرج در قرارداد رسمی فی ما بین شود.

ماده۲۸-  هرگونه توهین و هتاکی به کادر فنی، پزشکی و کارکنان اداری و مالی باشگاه باعث جریمه نقدی تا سی میلیون ریال و محرومیت تا دو جلسه خواهد بود.

ماده ۲۹-  هرگونه استفاده از داروهای پزشکی باید با نظر پزشک باشگاه صورت پذیرد و بازیکن موظف است از داروهای غیرمجاز احتراز کند لذا هرگونه انجام دوپینگ که در آزمایشگاه آکرودیته ثابت گردد.  علاوه بر محرومیت تجویز شده توسط منبع ذیربط، فرد موردنظر نیز موظف به تأمین ضرر و زیان باشگاه ناشی از محرومیت استرداد وجوه احتمالی پیش پرداخت و قطع حقوق ماهیانه خواهد بود.

ماده۳۰-  محکومیت در مراجع قضایی خارج از سیستم ورزشی که باعث عدم حضور فرد در تمرینات و مسابقات شود، مستلزم پرداخت خسارت به باشگاه و استرداد وجوه اخذ شده می‌باشد.

ماده ۳۱-  هرگونه اعمال عمدی که باعث عدم حضور فرد در مسابقات گردد باعث کسر ۵/۲ درصد از کل مبلغ قرارداد برای هر بازی می‌باشد و برای هر گونه اعمال عمدی که باعث عدم حضور فرد در تمرینات شود تابیست میلیون ریال جریمه نقدی در برخواهد داشت.

ماده ۳۲-  حضور در تمرینات و مسابقات رسمی/غیررسمی در رده‌های کارگری، محلات، سالنی، ساحلی و غیره بدون اجازه باشگاه فرهنگی ورزشی مبل کریمی باعث جریمه تا پنجاه میلیون ریال خواهد بود.

ماده ۳۳-  افراد در صورت آسیب دیدگی در مواردی غیر از تمرینات و مسابقات لازم است زیان باشگاه را ناشی از عدم حضور خود تأمین نماید، بدیهی است هزینه درمان در چنین مواردی به عهده شرکت نبوده و حتی فرد بابت هر گونه عدم حضور در تمرینات مشمول ماده ۳۱ می‌باشد.

ماده ۳۴- پزشک یا فردی که بخلاف محدودیتهای اعمال شده توسط WADA و NADO فردی را به استفاده از داروی نیروزای غیرمجاز تشویق و یا اغفال نماید به اخراج از باشگاه و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

ماده ۳۵- کادر فنی و بازیکنان و کادر پزشکی منحصراً از طریق روابط عمومی باشگاه موظف به مصاحبه با رسانه‌های گروهی دیداری و شنیداری هستند و لذا هر گونه مصاحبه با خبرنگاران، چه حضوری چه تلفنی باید با اجازه مستقیم روابط عمومی باشگاه صورت گیرد و مصاحبه‌های حضوری نیز باید در محل باشگاه و در کنار لوگوی باشگاه و اسپانسرها بعمل آید.  متخلف از این دستورالعمل تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود.

ماده ۳۶-  انجام هرگونه مذاکره با سایر باشگاههای ورزشی در مدتی که فرد هنوز دارای قرارداد می‌باشد تخلف محسوب و باعث جریمه نقدی تا پنجاه میلیون ریال است.

ماده ۳۷-  ارائه مدارک جعلی که باعث زیان تیم ورزشی گردد علاوه بر ضرورت جبران خسارت باشگاه ؛ فرد در مدت محرومیت صادره خاطی را از پرداخت حقوق ماهیانه محروم ساخته و باید مبلغ تا یکصد میلیون ریال جریمه نیز پرداخت نماید و به ازای مدت محرومیت از مبلغ قرارداد او نیز کسر می شود.

ماده ۳۸-  تبانی با تیم‌ها یا اشخاص رقیب به گونه‌ای که باعث زیان مادی و معنوی گردد باعث اخراج فرد خاطی و تأمین خسارت وارده به باشگاه می‌باشد.

ماده ۳۹-  عدم استفاده از لوگو یا آرم تبلیغاتی اسپانسرهای رسمی باشگاه و یا استفاده از لوگو و تبلیغات سایر شرکتهایی که با باشگاه قرارداد ندارند، باعث جریمه نقدی تا پنجاه میلیون ریال می‌باشد.

ماده ۴۰-  عدم توجه به دستورات فنی و پزشکی، تأخیر یا عدم حضور یا ترک تمرینات، تأخیر یا عدم حضور یا ترک اردوها، همراه نداشتن البسه تمرین و مسابقه، بی‌نظمی در اردوها و تمرینات، برای بار اول تا ده میلیون ریال برای بار دوم دو جلسه محرومیت کسر ۲% از کل مبلغ قرارداد و برای بار سوم و بیشتر تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی، کسر ۱۰% کل مبلغ قرارداد و کسر دو ماه حقوق ماهیانه محکوم خواهد شد.

 ج-  تنبیهات و جرائم کادر اداری/ مالی/ تدارکاتی

ماده ۴۱-  عدم حضور به موقع در محل کار، تعجیل در خروج، عدم انجام وظیفه، در بار اول و دوم مستلزم کسر حقوق ماهیانه یا ده درصد مبلغ قرارداد و در بار سوم در صورت غیرموجه بودن به اخراج از باشگاه محکوم خواهد شد.

ماده ۴۲-  عدم ایفاء وظایف یا احراز هرگونه سوء استفاده مالی از مقام و موقعیت باعث اخراج فرد از باشگاه خواهد بود.

 سایر مقررات

ماده ۴۳-  کلیه جرائم نقدی صادره از سوی کمیته‌های انضباطی یا استیناف فدراسیون فوتبال ایران یا کنفدراسیون آسیا مستقیماً از محل مطالبات فرد کسر و به حساب صادرکننده حکم واریز می‌شود.

ماده ۴۴-  افشاء مفاد قرارداد و مبالغ درج شده و شرایط آن در واقع افشاء اسرار باشگاه بوده و می‌تواند باعث جریمه نقدی تا پنجاه میلیون ریال شود. .

ماده ۴۵-  هرگونه اعمال خلاف شئون در مسافرتهای خارجی و داخلی در ترمینالهای هوایی و زمینی و در طول مسافرت و اقامت در هتل‌ها و در گردشهای دستجمعی مشمول جرائم ماده ۲۰ همین آئین نامه می‌باشد.

ماده ۴۶-  برای بازیکنان و مربیان خارجی آئین نامه انضباطی فیفا و آئین نامه نقل و انتقالات بین‌المللی مصوب کمیته وضعیت بازیکنان فیفا نیز قابل اجراست.در این رابطه امضای مدیر برنامه بازیکن خارجی به مفهوم اطلاع موکل وی نیز تلقی میشود

Any punishment about foreign players and coach’s decided according this regulation &FIFA F.D.C and FIFA players status regulations too.

 ماده ۴۷-  موارد پیش بینی نشده

در موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه نظر شورایعالی انضباطی صائب خواهد بود.

 ماده ۴۸-  این آئین نامه در ۴۸ ماده و ۷ تبصره در تاریخ    ۲۵/ ۲/۱۳۹۳ در هیأت مدیره باشگاه به تصویب رسیده و از این تاریخ در کلیه تیم‌های ورزشی و در تمامی رده‌ها لازم الاجراست.کلیه  افرادی که با باشگاه دارای قرارداد می‌باشند با امضاء صفحات آن موافقت خود را برای اجرای این آئین نامه اعلام می‌نمایند.

 

 

 

تبلیغات در سایت

 

 

 

 

 

 

راههای ارتباطی

Contact Us

البرز - کرج - فاز4 مهرشهر - بلوار گلها - بعد از چهار راه اصلی

Tel: +(026) 33550370  - Fax: +(026) 33550371

Email: info@fckarimi.com

Website: www.fckarimi.com

Connet With Us

 

Our Sponsors

JoomShaper